Тази страница е част от

Многоезичен тезаурус на Европейския съюз

Изтегляне - Многоезичен списък

Многоезичен списък

Изтегляне на списък с езикови еквиваленти за предпочитани термини във формат XLS (в zip файл).
Изберете вашия език (вашите езици) и начина на подреждане:- по идентификационен номер или по азбучен ред на първия избран език.