Избор на съдържание

EuroVoc е достъпен на повече от 20 езика. Тези различни езикови версии могат да бъдат избрани чрез падащото меню „Език“ вляво и могат да бъдат променяни по всяко време, ако искате да видите други версии на информацията, показана в момента на екрана.

 

За по-лесна употреба на сайта езикът на интерфейса се отличава от езика на съдържанието и може да бъде променен чрез специалното падащо меню „Интерфейс“ вдясно.