Тази страница е част от

Многоезичен тезаурус на Европейския съюз

EuroVoc, многоезичен тезаурус на Европейския съюз

EuroVoc е многоезичен и мултидисциплинарен тезаурус, обхващащ терминологията от областите на дейност на Европейския съюз, като fсе поставя акцент върху парламентарната дейност. EuroVoc е достъпен на 23-те официални езика на Европейския съюз (английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски) и на една трета държава (сръбски).

EuroVoc се управлява от Службата за публикации, която премина към основано на онтологията управление на тезаурусите и към семантични уеб технологии, съответстващи на препоръките на W3C, както и на най-новите тенденции в стандартите за тезауруси.

Тезаурусът EuroVoc се използва например от Европейския парламент, Службата за публикации, националните и регионални парламенти в Европа, както и от националните администрации и от частни потребители от държавите-членки и от държави извън ЕС.

 


 


Syndicate content