Тази страница е част от

Многоезичен тезаурус на Европейския съюз

EuroVoc, многоезичен тезаурус на Европейския съюз

EuroVoc е многоезичен и мултидисциплинарен тезаурус, обхващащ терминологията от областите на дейност на Европейския съюз, като fсе поставя акцент върху парламентарната дейност. Той съдържа термини на 23 езика на ЕС (английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски), както и на албански, на езика на бивша югославска република Македония и на сръбски.

EuroVoc се управлява от Службата за публикации, която премина към основано на онтологията управление на тезаурусите и към семантични уеб технологии, съответстващи на препоръките на W3C, както и на най-новите тенденции в стандартите за тезауруси.

Тезаурусът EuroVoc се използва например от Европейския парламент, Службата за публикации, националните и регионални парламенти в Европа, както и от националните администрации и от частни потребители от държавите-членки и от държави извън ЕС.

 


 


Syndicate content