Тази страница е част от

Многоезичен тезаурус на Европейския съюз

EuroVoc, многоезичен тезаурус на Европейския съюз

EuroVoc е многоезичен и мултидисциплинарен тезаурус, обхващащ терминологията от областите на дейност на Европейския съюз, като fсе поставя акцент върху парламентарната дейност. EuroVoc е достъпен на 23-те официални езика на Европейския съюз (английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски) и на една трета държава (сръбски).

EuroVoc се управлява от Службата за публикации, която премина към основано на онтологията управление на тезаурусите и към семантични уеб технологии, съответстващи на препоръките на W3C, както и на най-новите тенденции в стандартите за тезауруси.

Тезаурусът EuroVoc се използва например от Европейския парламент, Службата за публикации, националните и регионални парламенти в Европа, както и от националните администрации и от частни потребители от държавите-членки и от държави извън ЕС.

Share your thoughts and wishes through our EuroVoc survey

The Publications Office of the European Union is developing a new portal with the aim of providing a federated search across the controlled vocabularies produced by the different institutions and bodies of the EU.  

Because of this, we would like to learn about your needs and expectations through our survey.

Your answers will help us to improve and innovate our service

 


 


Syndicate content