Тази страница е част от

Многоезичен тезаурус на Европейския съюз

EuroVoc, многоезичен тезаурус на Европейския съюз

EuroVoc е многоезичен, мултидисциплинарен тезаурус, който обхваща дейностите на ЕС. В него има термини на 23 езика на ЕС (английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език), както и на три езика на страни — кандидатки за присъединяване към ЕС: македонски (mk), shqip (sq), and cрпски (sr).

EuroVoc се управлява от Службата за публикации, която премина към основано на онтологията управление на тезаурусите и към семантични уеб технологии, съответстващи на препоръките на W3C, както и на най-новите тенденции в стандартите за тезауруси.

Сред потребителите на EuroVoc са институциите на Европейския съюз, службата за публикации на ЕС, национални и регионални парламенти в Европа, както и национални правителства и частни потребители по света.

 

 

moving

 

                     

 

Syndicate content