Тази страница е част от

Многоезичен тезаурус на Европейския съюз

EuroVoc – нов подход за управление на тезаурус въз основа на онтология

EuroVoc – нов подход за управление на тезаурус въз основа на онтология

Техническо описание и условности по използването

При EuroVoc се използват технологии на семантичния уеб, които отразяват препоръките на W3C и последните тенденции в стандартите за тезауруси.

EuroVoc 4.4: Общо описание на подхода за моделиране