Tato stránka je součástí

Mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

EuroVoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

EuroVoc je mnohojazyčný a multidisciplinární tezaurus vztahující se k činnostem EU. Obsahuje termíny ve 23 jazycích EU (angličtině, bulharštině, češtině, dánštině, estonštině, finštině, francouzštině, chorvatštině, italštině, litevštině, lotyštině, maďarštině, maltštině, němčině, nizozemštině, polštině, portugalštině, rumunštině, řečtině, slovenštině, slovinštině, španělštině a švédštině) a třech jazycích zemí, které jsou kandidáty přistoupení k EU: македонски (mk), shqip (sq), cрпски (sr).

EuroVoc spravuje Úřad pro publikace. Správa tezauru nyní volí ontologický přístup a v souladu s  doporučeními konscorcia World Wide Web (W3C) a s nejnovějšími trendy v tvorbě tezaurů používá sématické webové technologie.

Tezaurus Eurovoc používají mimo jiné orgány a instituce Evropské unie, Úřad pro publikace EU, parlamenty členských států EU a jejich regionů a správní orgány a soukromí uživatelé z různých zemí celého světa.

 

 

moving

 

                     

 

Syndicate content