Tato stránka je součástí

Mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

EuroVoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

EuroVoc je vícejazyčný polytematický tezaurus s terminologií oblastí, kterými se zabývá Evropská unie. Zaměřuje se především na parlamentní činnost. EuroVoc je k dispozici ve 23 úředních jazycích Evropské unie (angličtině, bulharštině, češtině, dánštině, estonštině, finštině, francouzštině, chorvatštině, italštině, litevštině, lotyštině, maďarštině, maltštině, němčině, nizozemštině, polštině, portugalštině, rumunštině, řečtině, slovenštině, slovinštině, španělštině a švédštině) a v jednom jazyce třetí země (srbštině).

EuroVoc spravuje Úřad pro publikace. Správa tezauru nyní volí ontologický přístup a v souladu s  doporučeními konscorcia World Wide Web (W3C) a s nejnovějšími trendy v tvorbě tezaurů používá sématické webové technologie.

Tezaurus EuroVoc používají mimo jiné Evropský parlament, Úřad pro publikace, parlamenty členských států EU a jejich regionů, správní orgány členských států a soukromí uživatelé z členských i nečlenských zemí.


 


Syndicate content