Tato stránka je součástí

Mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

O stránkách EuroVoc

O stránkách EuroVoc

EuroVoc je vícejazyčný tezaurus, který byl původně vyvinut speciálně pro účely zpracování dokumentárních informací institucí Evropské unie.

EuroVoc je polytematický tezaurus pokrývající značnou šíři oblastí, které zahrnují nejen aspekty Společenství, ale také hlediska jednotlivých států s důrazem na parlamentní činnost. EuroVoc je slovník s řízenou slovní zásobou použitelný i mimo orgány Evropské unie, zejména pro potřeby parlamentů.

Cílem tezauru je poskytnout oddělením správy a distribuce informací ucelený indexační nástroj, který jim umožní účinně spravovat fond dokumentace a uživatelům umožní vyhledávání v dokumentech za pomoci řízeného jazyka.

ISSN 1830-6500