Zobrazení mikrotezaurů

Každá oblast obsahuje určitý počet mikrotezaurů, které lze procházet kliknutím. Termíny v mikrotezaurech jsou řazeny abecedně, pod základními termíny nejobecnějšího charakteru („top terms“). Užší specifické termíny („NT“) a související termíny (ozančované zkratkou „RT“ uváděnou s číslem mikrotezauru, do kterého patří) se nachází pod nimi.

 

Během procházení se zobrazuje cesta s odkazy na jednotlivé úrovně tezauru, z níž je patrná vaše aktuální pozice v hierarchii. Umožňuje vám vrátit se na předchozí obrazovky, které jste během prohlížení zobrazili.

 

Pro přehlednější zobrazení hierarchie mikrotezaurů lze skrýt související termíny kliknutím na „Skrýt RT“. Opětovně je zobrazíte kliknutím na „Zobrazit RT“.

 

Kliknutím na „Lineární náhled“ lze zobrazit všechny termíny mikrotezauru seřazené abecedně, bez hierarchického uspořádání. Nepreferované termíny se zobrazují kurzívou spolu s preferovanými termíny, které se aktuálně používají.

 

Tlačítko „Stromový náhled“ umožňuje návrat do výchozího hierarchického zobrazení obsahu.