Tato stránka je součástí

Mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

EuroVoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

EuroVoc je vícejazyčný polytematický tezaurus s terminologií oblastí, kterými se zabývá Evropská unie. Zaměřuje se především na parlamentní činnost. Obsahuje termíny ve 23 jazycích EU (angličtině, bulharštině, češtině, dánštině, estonštině, finštině, francouzštině, chorvatštině, italštině, litevštině, lotyštině, maďarštině, maltštině, němčině, nizozemštině, polštině, portugalštině, rumunštině, řečtině, slovenštině, slovinštině, španělštině a švédštině) a v albánštině, v jazyce Bývalé jugoslavské republiky Makedonie a srbštině.

EuroVoc spravuje Úřad pro publikace. Správa tezauru nyní volí ontologický přístup a v souladu s  doporučeními konscorcia World Wide Web (W3C) a s nejnovějšími trendy v tvorbě tezaurů používá sématické webové technologie.

Tezaurus EuroVoc používají mimo jiné Evropský parlament, Úřad pro publikace, parlamenty členských států EU a jejich regionů, správní orgány členských států a soukromí uživatelé z členských i nečlenských zemí.


 


Syndicate content