Tato stránka je součástí

Mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

EuroVoc, mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

EuroVoc je vícejazyčný polytematický tezaurus s terminologií oblastí, kterými se zabývá Evropská unie. Zaměřuje se především na parlamentní činnost. EuroVoc je k dispozici ve 23 úředních jazycích Evropské unie (angličtině, bulharštině, češtině, dánštině, estonštině, finštině, francouzštině, chorvatštině, italštině, litevštině, lotyštině, maďarštině, maltštině, němčině, nizozemštině, polštině, portugalštině, rumunštině, řečtině, slovenštině, slovinštině, španělštině a švédštině) a v jednom jazyce třetí země (srbštině).

EuroVoc spravuje Úřad pro publikace. Správa tezauru nyní volí ontologický přístup a v souladu s  doporučeními konscorcia World Wide Web (W3C) a s nejnovějšími trendy v tvorbě tezaurů používá sématické webové technologie.

Tezaurus EuroVoc používají mimo jiné Evropský parlament, Úřad pro publikace, parlamenty členských států EU a jejich regionů, správní orgány členských států a soukromí uživatelé z členských i nečlenských zemí.

 

EuroVoc survey - Share your thoughts and wishes

The Publications Office of the EU is developing a new portal with a view of providing a federated search across the controlled vocabularies produced by different institutions and bodies of the EU.  

Learning about your needs and expectations will help us to improve and innovate our service. 

If you work in the public sector, for an EU institution, if you are a scientist or none of the before mentioned, we invite you to participate in this survey. 
EuroVoc survey


 


Syndicate content