Tato stránka je součástí

Mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

Právní upozornění

EuroVoc – Podmínky použití

© Evropská unie, 2018

Opakované použití tezauru EuroVoc pro komerční nebo nekomerční účely je povoleno za předpokladu, že se náležitě uvede zdroj a odkaz v tomto tvaru:

„© Evropská unie, 2018, http://eurovoc.europa.eu/

Jakékoliv změny termínů a struktury původních jazykových vydání tezauru EuroVoc nebo změny jednotného identifikátoru zdroje (URI) pojmů mohou zabránit budoucím aktualizacím tezauru EuroVoc. Úřad pro publikace se zříká jakékoliv odpovědnosti za následky plynoucí z nesprávného použití tezauru EuroVoc.

Politika Evropské komise týkající se opakovaného použití je prováděna rozhodnutím Komise ze dne 12. prosince 2011.

Ve všech ostatních záležitostech týkajících se autorských práv spojených s tezaurem EuroVoc se prosím obracejte na:

Sekce autorských práv a právních záležitostí: OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu

Logo tezauru EuroVoc nesmí být použito bez předchozího souhlasu Úřadu pro publikace.

Pro všechny další informace týkající se obsahu a funkcí internetových stránek tezauru EuroVoc se prosím obracejte na:

Asistenční služba: eurovoc@publications.europa.eu

Pokud chcete být informováni e-mailem o vydání nové verze tezauru EuroVoc, pošlete prosím e-mail na adresu eurovoc@publications.europa.eu a do předmětu zprávy uveďte tento text:

Subscribe EuroVoc release

Vaše e-mailová adresa bude přidána na náš seznam adresátů.

Pro vymazání ze seznamu adresátů tezauru EuroVoc pošlete e-mail na adresu eurovoc@publications.europa.eu a do předmětu zprávy uveďte tento text:

Unsubscribe EuroVoc release

Vaše e-mailová adresa bude okamžitě odstraněna z našeho seznamu adresátů.