Tato stránka je součástí

Mnohojazyčný tezaurus Evropské unie

EuroVoc – nový přístup ke správě tezauru na základě ontologií

EuroVoc – nový přístup ke správě tezauru na základě ontologií 

Technický popis a konvence použití

EuroVoc využívá technologie sémantického webu, zohledňující doporučení konsorcia W3C i nejnovější trendy ve standardech tezaurů. 

EuroVoc 4.4: Nástin přístupu k modelování