Alfabetisk permuterede udgave

Den alfabetisk permuterede udgave er inddelt i to dele:

— del A, som indeholder termer, der begynder med bogstaverne A til I

— del B, som indeholder termer, der begynder med bogstaverne J til Å.

I den alfabetisk permuterede udgave, hvor hver side er opdelt i tre kolonner, finder man fem typer indgange ordnet alfabetisk efter første ord eller hvert af de øvrige betydningsbærende ord:

 

Alfabetisk indgang efter en deskriptors første betydningsbærende ord

 

— angivelse af deskriptoren med fede typer

 

— forklarende note, angivet med symbolet »SN« (scope note), som præciserer deskriptorens betydning eller anvendelse

 

— nummer og benævnelse for den eller de mikrotesaurusser, deskriptoren tilhører, angivet med symbolet »MT« (mikrotesaurus) i kursiv

 

— anførelse i alfabetisk rækkefølge af den eller de non-deskriptorer, der er knyttet til den pågældende deskriptor, angivet med symbolet »UF« (used for)

 

— anførelse af overbegreb(er) til den pågældende deskriptor, angivet med symbolet »BT« (broader term) og et tal, der oplyser antallet af hierarkiske niveauer mellem de enkelte overbegreber og den pågældende deskriptor.

 

Overbegreberne er ordnet:

 

• efter stigende hierarkiske niveauer og med en indrykning til højre for hvert hierarkiske niveau fra og med det andet,

 

• derefter, inden for hvert hierarkiske niveau, alfabetisk

 

— anførelse af mere specifikke deskriptorer (underbegreber) til den pågældende deskriptor, angivet med symbolet »NT« (narrower term) og et tal, der oplyser antallet af hierarkiske niveauer, der adskiller de enkelte underbegreber fra den pågældende deskriptor.

 

De specifikke deskriptorer er ordnet:

 

• først efter faldende hierarkiske niveauer og med en indrykning til højre for hvert hierarkiske niveau fra og med det andet

 

• derefter, inden for hvert hierarkiske niveau, alfabetisk

 

— anførelse i alfabetisk rækkefølge af deskriptorer, som er relaterede til den pågældende deskriptor, angivet med symbolet »RT« (related term).

 

Eksempel:

vare med oprindelsesstatus

SN Vare fremstillet i et givet land. For varer, der er fremstillet i flere lande er oprindelseslandet det land, hvor den sidste forarbejdning har fundet sted.

MT 2021 international handel

UF oprindelsesregel

UF produkts oprindelse

UF varers oprindelse

BT1 GATT

BT2 international handel

NT1 oprindelsescertifikat

RT fri omsætning

RT generelle præference

RT importrestriktion

RT præferencetold

RT råvareaftale

RT tredjeland

 

Alfabetisk indgang efter en deskriptors andre betydningsbærende ord

 

Hvis deskriptoren optræder som et sammensat ord, oprettes der en permuteret eller omvendt indgang for hvert af deskriptorens betydningsbærende ord udover det første betydningsbærende ord.

 

En deskriptors permuterede indgang består af:

— deskriptorens betydningsbærende ord ud over det første betydningsbærende ord, efterfulgt af benævnelsen, hvis indgangsordet ikke er det sidste ord i deskriptoren, efterfulgt af et komma og af det første betydningsbærende ord, efterfulgt af en tankestreg og af nummeret på det område, som deskriptoren tilhører, i parentes, det hele med fede typer.

 

Eksempler:

§ To betydningsbærende ord:

Markedspris, repræsentativ — (2451)

 

§ Flere end to betydningsbærende ord:

mælke- til kødproduktion, omstilling fra — (5611)

kødproduktion, omstilling fra mælke- til — (5611)

 

Alfabetisk indgang efter en non-deskriptors første betydningsbærende ord

 

— angivelse af non-deskriptoren med almindelige typer

 

— på den følgende linje angivelse af deskriptoren eller indekseringsordet med fede typer, angivet med forkortelsen »USE« og efterfulgt i parentes af nummeret på den mikrotesaurus, deskriptoren tilhører.

 

Eksempler:

CUMA

USE gensidig hjælp mellem landbrug (5616)

 

oprindelsesregel

USE vare med oprindelsesstatus (2021)

 

Alfabetisk indgang efter en non-deskriptors andre betydningsbærende ord

 

Hvis non-deskriptoren optræder som et sammensat ord, oprettes der en permuteret eller omvendt indgang for hvert af non-deskriptorens betydningsbærende ord udover det første betydningsbærende ord.

 

En non-deskriptors permuterede indgang består af:

 

— non-deskriptorens betydningsbærende ord ud over det første betydningsbærende ord, efterfulgt at benævnelsen, hvis indgangsordet ikke er det sidste ord i non-deskriptoren, efterfulgt af et komma og af det første betydningsbærende ord, efterfulgt af en tankestreg, det hele med fede typer

 

— på den følgende linje angivelse af deskriptoren eller indekseringsordet med fede typer, angivet med forkortelsen »USE« og efterfulgt i parentes af nummeret på den mikrotesaurus, deskriptoren tilhører.

 

Eksempler:

 

§ To betydningsbærende ord:

afstemning, resultat af —

USE afstemningsresultat (0416)

 

§ Flere end to betydningsbærende ord:

antiballistiske missiler, begrænsning af —

USE ABM-aftale (0816)

 

missiler, begrænsning af antiballistiske —

USE ABM-aftale (0816)

 

Alfabetisk indgang efter andre betydningsbærende ord i et sammensat ord, deskriptorer eller non-deskriptorer

 

Visse sammensatte ord (deskriptorer eller non-deskriptorer) kan være sammensatte af separate betydningsbærende elementer: I sådanne tilfælde oprettes der en indgang for hver betydningsbærende leksikale enhed, som udgør deskriptoren eller non-deskriptoren:

 

— en indgang for et af deskriptorens eller non-deskriptorens betydningsbærende ord, efterfulgt af resten af benævnelsen, hvis indgangsordet ikke er det sidste ord i benævnelsen, efterfulgt af et komma og af det første betydningsbærende ord i benævnelsen eller roden, efterfulgt af en tilde og en tankestreg, det hele med almindelige typer

 

— på den følgende linje angivelse af deskriptoren med fede typer, angivet med forkortelsen »USE« og efterfulgt i parentes af nummeret på den mikrotesaurus, deskriptoren tilhører.

 

Eksempel:

Psykologi, arbejds~ —

USE arbejdspsykologi (4416)