Tematisk udgave

Den tematiske eller systematiske udgave er opstillet efter områder og organiseret i mikrotesaurusser. Præsentationen af hvert område er opdelt i to dele: en tematisk præsentation af de mikrotesaurusser, der tilhører et område, og terminologien på området.

 

Tematisk præsentation af mikrotesaurusserne 

 

Hver side identificeres med en titel bestående af nummeret og mikrotesaurussens benævnelse.

 

Overskriften efterfølges af en pil mod højre, hvis mikrotesaurussen fortsætter på den følgende side, og ledsages af en foranstillet pil mod venstre, hvis der ikke er tale om første side i mikrotesaurussen.

 

Eksempel:

0421 parlament <-- --> 0421 parlament

 

Den tematiske præsentation er ordnet efter mikrotesaurussernes nummer og er derfor identisk i alle sprogudgaverne.

 

Hver side er inddelt i to spalter, som viser:

— deskriptorer på øverste niveau, for hvilke der ikke findes overbegreber (toptermer), med fede typer og ordnet alfabetisk

 

— under hver topterm den hierarkiske forgrening af specifikke deskriptorer, angivet i fede typer med symbolet »NT« (narrower term) efterfulgt af et tal, der udtrykker antallet af hierarkiske niveauer, der adskiller den specifikke deskriptor fra toptermen

 

— de specifikke deskriptorer er ordnet efter stigende hierarkiske niveauer, og inden for de enkelte hierarkiske niveauer, alfabetisk.

 

Hvert lavere niveau i hierarkiet er markeret med en indrykning til højre i forhold til det umiddelbart overliggende niveau. Deskriptorerne i det hierarkiske system kan være ledsaget af relaterede deskriptorer, angivet med almindelige typer og symbolet »RT«.

 

Disse relaterede deskriptorer efterfølges af nummeret i parentes på den mikrotesaurus, de tilhører, medmindre de tilhører den samme mikrotesaurus.

 

Nederst på siden findes en pil mod højre, hvis den hierarkiske opstilling i anden kolonne fortsætter på den følgende side.

 

Områdets terminologi

 

Med terminologien ordnes deskriptorer og non-deskriptorer på et bestemt område alfabetisk.

 

Områdets terminologi identificeres af en titel bestående af benævnelsen »områdets terminologi:« efterfulgt af områdets nummer og benævnelse med versaler. Terminologien opstilles i to kolonner og omfatter to typer indgange, der ordnes alfabetisk.

 

Alfabetisk indgang på deskriptorens første ord

 

— deskriptorens benævnelse efterfulgt i parentes af nummeret på den mikrotesaurus, deskriptoren tilhører, det hele med fede typer.

 

Eksempel:

straffelov (1206)

 

Alfabetisk indgang på non-deskriptorens første ord

 

— non-deskriptorens betegnelse med almindelige typer

 

— på den følgende linje angivelse af den tilsvarende deskriptor med fede typer, introduceret af ordet »USE« og efterfulgt i parentes af nummeret på den mikrotesaurus, deskriptoren tilhører.

 

Eksempel:

udgang fra fængsel

USE fængselsregulativ (1216)