Dette websted er en del af

EU's flersprogede tesaurus

Juridisk meddelelse

EuroVoc – Brugsvilkår

© Den Europæiske Union, 2018

Videreanvendelse af EuroVoc-tesaurussen i forretningsmæssigt eller ikke-forretningsmæssigt øjemed er tilladt, forudsat at ophavsretten angives på følgende måde:

»© Den Europæiske Union, 2018, http://eurovoc.europa.eu/«

Hvis termerne og strukturen i de oprindelige sprogudgaver i EuroVoc-tesaurussen eller begrebernes entydige ressource-id (URI) ændres, kan det forhindre fremtidige opdateringer af EuroVoc-tesaurussen. Publikationskontoret påtager sig intet ansvar for følger forbundet med forkert anvendelse af EuroVoc-tesaurussen.

Europa-Kommissionens politik for videreanvendelse er fastlagt ved Kommissionens afgørelse af 12. december 2011.

Henvendelser vedrørende alle andre spørgsmål om ophavsret til EuroVoc:

Afdelingen for copyright og juridiske spørgsmål: OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu

EuroVoc-logoet må ikke anvendes uden forudgående samtykke fra Publikationskontoret.

Henvendelser vedrørende alle andre oplysninger om EuroVoc-webstedets indhold og funktioner:

Den åbne helpdesk: eurovoc@publications.europa.eu

Hvis du ønsker at modtage en e-mail, når en ny version af EuroVoc bliver tilgængelig, kan du sende en e-mail til eurovoc@publications.europa.eu med følgende tekst i emnelinjen:

Subscribe EuroVoc release

Din e-mailadresse vil så blive føjet til vores mailingliste.

Hvis du vil afmelde dig EuroVoc-mailinglisten, skal du sende en e-mail til eurovoc@publications.europa.eu med følgende tekst i emnelinjen:

Unsubscribe EuroVoc release

Din e-mailadresse vil så blive fjernet fra vores mailingliste.