Ο δικτυακός τόπος υπάγεται στον

πολύγλωσσος θησαυρός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EuroVoc 4.7

On 15 December 2017 a new release of EuroVoc (4.7)  has been made available.

To search for the new concepts by microthesaurus, go to Advanced Search and select the release value "4.7" in the drop-down list.

You can download the new release in XML or SKOS/RDF from the Metadata Registry.