Ο δικτυακός τόπος υπάγεται στον

πολύγλωσσος θησαυρός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EuroVoc 4.8

On 30 June 2018 a new release of EuroVoc (4.8) has been made available.

To search for the new concepts by microthesaurus, go to Advanced Search and select the release value "4.8" in the drop-down list.

You can download the new release in XML or SKOS/RDF from EU Vocabularies.