Ο δικτυακός τόπος υπάγεται στον

πολύγλωσσος θησαυρός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τηλεφόρτωση - Πολυγλωσσικός κατάλογος

Πολυγλωσσικός κατάλογος

Τηλεφόρτωση του καταλόγου των διαφόρων γλωσσικών αποδόσεων των προτιμητέων όρων σε μορφή XLS (zip file).
Επιλέξτε γλώσσα (ες) και είδος κατάταξης: ανά αναγνωριστικό αριθμό έννοιας ή κατ' αλφαβητική σειρά στην πρώτη επιλεγείσα γλώσσα.