Ο δικτυακός τόπος υπάγεται στον

πολύγλωσσος θησαυρός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

EuroVoc – Όροι χρήσης

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018

Επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση του θησαυρού EuroVoc για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από την ακόλουθη ένδειξη:

«© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018, http://eurovoc.europa.eu/»

Τυχόν τροποποιήσεις των όρων και της δομής των αρχικών γλωσσικών εκδόσεων του θησαυρού EuroVoc ή τροποποιήσεις του μοναδικού αναγνωριστικού πόρου (URI) των εννοιών ενδέχεται να εμποδίσουν μελλοντικές επικαιροποιήσεις του θησαυρού EuroVoc. Η Υπηρεσία Εκδόσεων αποποιείται κάθε ευθύνη για τις συνέπειες οποιασδήποτε κακής χρήσης του θησαυρού EuroVoc.

Η πολιτική την οποία εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ζήτημα της περαιτέρω χρήσης των πόρων διέπεται από σχετική απόφαση της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2011.

Για όλα τα άλλα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με το EuroVoc, μπορείτε να απευθύνεστε στην υπηρεσία:

Τμήμα Ζητημάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Νομικών Θεμάτων: OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu

Ο λογότυπος του EuroVoc δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς προηγούμενη άδεια της Υπηρεσίας Εκδόσεων.

Για κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με το περιεχόμενο και τις λειτουργικές δυνατότητες του ιστοτόπου EuroVoc, μπορείτε να απευθύνεστε στην υπηρεσία:

Υπηρεσία υποστήριξης για το κοινό: eurovoc@publications.europa.eu

Αν θέλετε να ειδοποιείστε με ηλεκτρονικό μήνυμα όταν κυκλοφορεί νέα έκδοση του EuroVoc, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση eurovoc@publications.europa.eu αναγράφοντας στο σημείο «subject» («θέμα») την ακόλουθη φράση:

Subscribe EuroVoc release

Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου θα προστεθεί στον κατάλογο παραληπτών των σχετικών μηνυμάτων μας.

Για να διαγραφείτε από τον κατάλογο παραληπτών των μηνυμάτων που αφορούν το EuroVoc, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση eurovoc@publications.europa.eu αναγράφοντας στο σημείο «subject» («θέμα») την ακόλουθη φράση:

Unsubscribe EuroVoc release

Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου θα αφαιρεθεί αμέσως από τον κατάλογο παραληπτών των σχετικών μηνυμάτων μας.