Ο δικτυακός τόπος υπάγεται στον

πολύγλωσσος θησαυρός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EuroVoc – μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση θησαυρών με βάση τις οντολογίες

EuroVoc – μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση θησαυρών με βάση τις οντολογίες

Τεχνική περιγραφή και συμβάσεις χρήσης

Ο Θησαυρός EuroVoc χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού που αντικατοπτρίζουν τις συστάσεις της κοινοπραξίας W3C καθώς και τις τελευταίες τάσεις στα πρότυπα για θησαυρούς.

EuroVoc 4.4: Σκιαγράφηση της προσέγγισης ανάπτυξης υποδείγματος