Ο δικτυακός τόπος υπάγεται στον

πολύγλωσσος θησαυρός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Eurovoc Thesaurus Ontology Schema

EuroVoc – new approach to ontology-based thesaurus management

Technical Description and Usage Conventions

EuroVoc uses semantic web technologies that reflect W3C recommendations and the latest trends in thesaurus standards.