Sait on osa portaalist

Euroopa Liidu mitmekeelne tesaurus

EuroVoci tutvustus

EuroVoci tutvustus

EuroVoc on mitmekeelne tesaurus, mis loodi esialgu spetsiaalselt Euroopa Liidu institutsioonide dokumenteeritud teabe töötlemiseks.

EuroVoc on multidistsiplinaarne tesaurus, mis sisaldab lisaks ühendusega seotud teemadele ka siseriiklikke aspekte, asetades rõhu parlamentaarsele tegevusele. EuroVoc on kontrollitud sõnaloend, mida on võimalik kasutada ka väljaspool Euroopa Liidu institutsioone, eriti parlamentides.

Tesauruse eesmärk on anda teavet haldavatele ja levitavatele talitustele sidus indekseerimisvahend, mis võimaldab tõhusalt hallata oma dokumendifonde ja laseb kasutajatel teostada teabeuuringuid kontrollitud keelt kasutades.  

ISSN 1830-6500