Sait on osa portaalist

Euroopa Liidu mitmekeelne tesaurus

Õigusteave

EuroVoc – Kasutamistingimused

© Euroopa Liit, 2018

EuroVoci tesauruse taaskasutamine on kaubanduslikul või mittekaubanduslikul eesmärgil lubatud, kui esitatakse järgmine nõuetekohane viide:

„© Euroopa Liit, 2018, http://eurovoc.europa.eu/

Mis tahes muudatused EuroVoci tesauruse originaalkeelsete väljaannete mõistetes ja struktuuris või ühtse ressursiidentifikaatori (URI) kontseptsioonis võivad takistada edaspidi EuroVoci tesauruse ajakohastamist. Euroopa Liidu Väljaannete Talitus ei vastuta tagajärgede eest, mis tulenevad EuroVoci tesauruse ebaõigest kasutamisest.

Dokumentide taaskasutamise poliitikat kohaldab Euroopa Komisjon 12. detsembri 2011. aasta otsusega.

Kõikide teiste EuroVoci puudutavate autorikaitse küsimuste korral, palun pöörduge

autorikaitse ja õiguslike küsimuste osakonda: OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu

 

EuroVoci logo ei või kasutada ilma Euroopa Liidu Väljaannete Talituse eelneva nõusolekuta.

EuroVoci veebisaidi sisu ja funktsioone puudutavate küsimuste korral palun pöörduge

avaliku kasutajatoe poole: eurovoc@publications.europa.eu

Kui soovite saada meilile teadet EuroVoci uue versiooni ilmumisest, palun saatke meilisõnum aadressile eurovoc@publications.europa.eu ja märkige teemareale järgmine tekst:

Subscribe EuroVoc release

Teie meiliaadress lisatakse meie meililisti.

EuroVoci tellimuse lõpetamiseks, saatke meilisõnum aadressil eurovoc@publications.europa.eu ja märkige teemareale järgmine tekst:

Unsubscribe EuroVoc release

Teie meiliaadress kustutatakse kohe meie meililistist.