Sait on osa portaalist

Euroopa Liidu mitmekeelne tesaurus

sundmigratsioon

Rändeliikumine, mis sisaldab sunniviisilisuse aspekte, sealhulgas ohtu elule ja toimetulekule, mis tuleneb looduslikest või inimtegevusest tekkinud põhjustest (nt pagulaste ja riigisiseselt ümberasustatud isikute ning loodus- või keskkonnakatastroofide, keemia- või tuumaõnnetuste, nälja või arendusprojektide tõttu ümberasustatud isikute liikumine). [Rände valdkonna sõnastik, 2. trükk, 2011, OIM]

Term Details

Hierarchy

28 SOTSIAALKÜSIMUSED

Forced migration (ECLAS)