Tämä sivusto on osa

Euroopan unionin monikielinen tesaurus

Versio 2

Versio 2

Tesauruksen versio 2 julkaistiin vuonna 1987, kun ensimmäistä versiota oli uudistettu perusteellisesti Euroopan parlamentissa ja julkaisutoimistossa siihen asti hankitun indeksointikokemuksen pohjalta. Kaksi uutta kieliversiota (espanja ja portugali) lisättiin alkuperäiseen seitsemän kielen valikoimaan. Kahta alkuperäistä luettelomuotoa (aakkosellista ja aiheenmukaista luetteloa) laajennettiin vuonna 1987 monikielisellä luettelolla, vuonna 1989 muunnosten aakkosellisella luettelolla ja vuonna 1990 termikaavioilla.

EuroVocin versio 2 herätti kasvavaa kiinnostusta myös Euroopan unionin toimielinten ulkopuolella jäsenvaltioiden parlamenteissa, valtion- ja aluehallinnossa ja jopa yksityisellä sektorilla.

Euroopan parlamentti ja julkaisutoimisto – tesauruksen omistaja ja sen ylläpitäjä – päättivät vuonna 1989 järjestää ensimmäisen EuroVocin käyttäjille suunnatun seminaarin. Seminaari antoi osviittaa EuroVocin hallinnointia ja ylläpitoa koskeville päätöksille.

Yksi päätöksistä koski sellaisen ylläpitorakenteen käyttöönottoa, jossa voitaisiin huomioida käyttäjien ehdotukset, tulivat ne sitten unionin toimielimiltä tai ulkopuolisilta tahoilta. Version 2 päivitys julkaistiin vuonna 1990 erillisenä vihkosena.