Tämä sivusto on osa

Euroopan unionin monikielinen tesaurus

Versio 3.1

Versio 3.1  

Julkaisutoimiston johtokunta päätti lokakuussa 1999 antaa vastuun EuroVoc-tesauruksen uuden version työstämisestä kahdelle uudelle toimielinten väliselle komitealle – ohjauskomitealle ja ylläpitokomitealle. Komiteat koostuvat hankkeeseen osallistuvien toimielinten edustajista. Toimielimet ovat Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio, Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Ohjauskomitea vastaa EuroVoc-hankkeen päälinjoista. Se määrittää tavoitteet ja painopisteet, vahvistaa yleisen aikataulun, päättää resurssien käytöstä ja laatii alustavan talousarvion. Se myös hyväksyy virallisesti jokaisen uuden version. Komitea kokoontuu kahdesti vuodessa Euroopan parlamentin johdolla. Julkaisutoimisto huolehtii kokousten teknisistä järjestelyistä ja komitean sihteeristöstä.

Ylläpitokomitea muodostuu toimielinten pysyvistä edustajista (pääasiassa erikoistuneista informaatikoista), ja se on yksi järjestelmän keskeisistä toimijoista. Se vastaa EuroVocin päivittämistä koskevien ehdotusten käsittelystä. Komitea kokoontuu kahdesti vuodessa. Julkaisutoimisto huolehtii kokousten teknisistä järjestelyistä ja työskentelyn koordinoinnista. Se hallinnoi myös pysyvän ylläpitoyksikön toimintaa.

Versio 3.1 laadittiin vastaukseksi kiireellisimpiin indeksointitarpeisiin. Termipäivitysten ja 142 uuden asiasanan lisäksi kyseistä versiota on täydennetty kahdella uudella kielellä, suomella ja ruotsilla.

Europa-palvelimeen avattiin 22. joulukuuta 2000 kaksi uutta Internet-sivustoa:

  • yleisölle tarkoitettu EuroVocin versio 3.1;
  • ylläpitokomitean jäsenille erityisjärjestelmä, joka mahdollistaa tesauruksen automaattisen ja jaetun hallinnoinnin.