This site is part of

Višejezični pojmovnik EU-a

EuroVoc, višejezični pojmovnik EU-a

EuroVoc je višejezični i višepodručni pojmovnik koji obuhvaća djelatnosti EU-a. Sadržava termine na 23 jezika EU-a (bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku) te na trima jezicima zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u: македонски (mk), shqip (sq) i cрпски (sr).

Pojmovnikom EuroVoc upravlja Ureda za publikacije, koji je u skladu s preporukama W3C-a i najnovijim normama za izradu pojmovnika, prihvatio upotrebu ontologije i tehnologije semantičkih mreža.

Korisnici EuroVoca su institucije Europske unije, Ured za publikacije EU-a, europski nacionalni i regionalni parlamenti, kao i nacionalne vlade i individualni korisnici diljem svijeta.

 

moving

 

                     

 

Syndicate content