This site is part of

Višejezični pojmovnik EU-a

EuroVoc, višejezični pojmovnik EU-a

EuroVoc je višejezični i višepodručni pojmovnik koji obuhvaća djelatnosti EU-a, posebice Europskoga parlamenta. EuroVoc sadržava pojmove na 23 jezika zemalja članica EU-a (bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku) te na srpskom jeziku).

Pojmovnikom EuroVoc upravlja Oficina de Publicaciones, koji je u skladu s preporukama W3C-a i najnovijim normama za izradu pojmovnika, prihvatio upotrebu ontologije i tehnologije semantičkih mreža.

Korisnici EuroVoca su Europski parlament, Ured za publikacije, europski nacionalni i regionalni parlamenti, kao i nacionalne vlade i  individualni korisnici diljem svijeta.


 


Syndicate content