This site is part of

Višejezični pojmovnik EU-a

O EuroVocu

O EuroVocu

EuroVoc je višejezični pojmovnik, izvorno posebno izrađen za obradbu dokumentacijskih informacija  institucija Europske unije.

To je višepodručni pojmovnik koji zahvaća dovoljno široka područja da može obuhvatiti stajališta Zajednice, ali i ona nacionalna, s određenim naglaskom na parlamentarnim aktivnostima. EuroVoc je nadzirani rječnik koji se može upotrebljavati i izvan institucija Europske unije, a posebno u parlamentima.

Svrha je Pojmovnika osigurati službama za upravljanje i širenje informacija koherentan alat za predmetno označivanje, koji omogućuje učinkovito upravljanje dokumentacijskim izvorima  kao i korisnička pretraživanja dokumenata upotrebom nadziranoga rječnika.

ISSN 1830-6500