Izbor sadržaja

Eurovoc je dostupan na više od 20 jezika. Jezične se inačice biraju naredbom 'Jezik sadržaja' iz lijevoga padajućega izbornika, te je u svakom trenutku moguće promijeniti jezik.

 

Radi jednostavnije uporabe jezik sučelja za razliku od jezika sadržaja može se promijeniti naredbom 'Sučelje' na desnom padajućem izborniku.