This site is part of

Višejezični pojmovnik EU-a

EuroVoc, višejezični pojmovnik EU-a

EuroVoc je višejezični i višepodručni pojmovnik koji obuhvaća djelatnosti EU-a, posebice Europskoga parlamenta. Sadržava termine na 23 jezika EU-a (bugarskom, hrvatskom, češkom, danskom, nizozemskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, mađarskom, talijanskom, latvijskom, litavskom, malteškom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom i švedskom) te na albanskom jeziku, jeziku BJRM-a i srpskom jeziku.

Pojmovnikom EuroVoc upravlja Ureda za publikacije, koji je u skladu s preporukama W3C-a i najnovijim normama za izradu pojmovnika, prihvatio upotrebu ontologije i tehnologije semantičkih mreža.

Korisnici EuroVoca su Europski parlament, Ured za publikacije, europski nacionalni i regionalni parlamenti, kao i nacionalne vlade i  individualni korisnici diljem svijeta.


 


Syndicate content