This site is part of

Višejezični pojmovnik EU-a

Pravna napomena

EuroVoc – Uvjeti korištenja

© Europska unija, 2018.

Ponovna upotreba EuroVoc-ovog Pojmovnika u komercijalne ili nekomercijalne svrhe dopušta se uz uvjet da izvor bude naveden na sljedeći način:

„© Europska unija, 2018., http://eurovoc.europa.eu/

Bilo kakve izmjene uvjeta i strukture izvornih jezičnih izdanja EuroVoc-ovog Pojmovnika ili izmjena Jedinstvenog identifikatora izvora (URI) pojmova mogle bi spriječiti daljnje ažuriranje EuroVoc-ovog Pojmovnika. Ured za publikacije nije odgovoran za posljedice koje proizlaze iz bilo kakve neovlaštene upotrebe EuroVoc-ovog Pojmovnika.

Politika ponovne upotrebe Europske komisije provodi se Odlukom Komisije od 12. prosinca 2011.

Za sva pitanja o autorskim pravima EuroVoc-a, molimo kontaktirajte:

Odjeljak za autorska prava i pravna pitanja: OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu

 

EuroVoc-ov logo ne smije se koristiti bez prethodnog odobrenja Ureda za publikacije.

Za sve informacije o sadržaju i funkcijama EuroVoc-ove internetske stranice, molimo kontaktirajte:

Službu za pomoć: eurovoc@publications.europa.eu

Ako želite primiti obavijest o izdavanju nove verzije EuroVoc-a putem elektroničke pošte, molimo pošaljite elektroničku poštu na adresu eurovoc@publications.europa.eu sa sljedećim tekstom u polju „predmet”:

Subscribe EuroVoc release

Vaša adresa elektroničke pošte bit će uvrštena u naš popis elektroničkih adresa.

Za ispis s EuroVoc-ovog popisa elektroničkih adresa pošaljite elektroničku poštu na eurovoc@publications.europa.eu sa sljedećim tekstom u polju „predmet”:

Unsubscribe EuroVoc release

Vaša adresa elektroničke pošte bit će izravno izbrisana s našeg popisa elektroničkih adresa.