This site is part of

Višejezični pojmovnik EU-a

6. Izborne naredbe

Pretraživanje korijena

Odabirom  pretraživanje korijena proširuju se rezultati na sve nazive koji imaju isti korijen riječi. Na primjer, pretraživanje naziva promet donosi prometna, prometno, prometnica.

Za relevantnost rezultata ova mogućnost nije dostupna pri pretraživanju naredbama ‘počinje s ili završava s’.

Zasada je omogućena uporaba u inačicama na engleskom, francuskom, nizozemskom, njemačkom, talijanskom i španjolskom jeziku. Kod jezika koji ne podupiru pretraživanje po korijenu ova je mogućnost isključena i ne može se izabrati.

Alternativni pravopis bit će dostupan u inačicama na švedskom, njemačkom (uključujući i novi njemački pravopis) i danskom. Na primjer, pretraživanje za njemačku riječ Potential također će kao rezultat prikazati i Potenzial.

Veličina slova i naglasci

Pretraživanjem naredbom ‘veličina slova i naglasci’ dobivaju se riječi s velikim ili malim slovima ili određenim naglascima točno onako kako je bilo upisano u tražilicu.

Na primjer, u inačici na mađarskom jeziku pretraživanje za riječ kör ograničit će rezultate na višerječne nazive s točno tom riječi politikai kör, minőség-ellenőrző kör.

Slično, u inačici na slovenskom jeziku odabirom naredbe ‘veličina slova i naglasci’ rezultat će pretraživanja za riječ Butan biti samo Butan (tj. azijska država Bhutan), a ne butan (tj. plin butan).

Pretraživanje po izdanju EuroVoca

Pretraživanje različitih izdanja EuroVoca (do izdanja 3.1) može se izvesti odabirom broja traženoga izdanja. Moguće je i pretraživanje naredbom ‘sva izdanja’.

Tom je opcijom omogućeno postavljanje upita za nazive koji se nalaze u određenom izdanju te pronalaženje preporučenih i nepreporučenih naziva iz istoga izdanja.