This site is part of

Višejezični pojmovnik EU-a

Norme

Norme

 

Pravila

U svim se jezičnim inačicama, preporučeni nazivi (deskriptori) i nepreporučeni nazivi (nedeskriptori) obično navode u jednini, dok se množina upotrebljava kada jednina ne odgovara uobičajenoj uporabi.

Kratice se nastojalo izbjeći koliko je bilo moguće kako bi se olakšalo razumijevanje i upotrebu Pojmovnika. Samo se akronimi poznatih međunarodnih organizacija upotrebljavaju kao preporučeni nazivi. Razrađene su posebne uputnice za prikazivanje odnosa između punoga oblika naziva i njegova akronima ili skraćena oblika.
Abecedno redanje je prema sustavu za kodiranje znakova Formex 4  Formex 4 Character encoding.

Norme za izradu pojmovnika 

Pojmovnik EuroVoc izrađen je u skladu s normama Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO):

  • ISO 2788-1986: Smjernice za izradu i razvoj jednojezičnih tezaurusa;
  • ISO 5964-1985: Smjernice za izradu i razvoj višejezičnih tezaurusa.

 

Od 2008. godine, obje su norme prerađene, proširene i spojene u novu, "ISO 25964 – Pojmovnici i interoperabilnost s drugim rječnicima", koja se sastoji od dva dijela:

  • "Prvi dio: Pojmovnici za pronalaženje informacija" koji se odnosi na jednojezične i višejezične pojmovnike, izdan je u obliku nacrta međunarodne norme (DIS) u listopadu 2009. godine;
  • "Drugi dio: Interoperabilnost s drugim rječnicima" još je u izradi.

Vidi i službeno mrežno mjesto norme ISO 25964 website

Primijenjeni model 

Ontologija Eurovoca EuroVoc ontology temelji se na proširenom modelu SKOS (Simple Knowledge Organization System) - preporuci W3C (World Wide Web konzorcija), koja uključuje dodatak B, SKOS eXtension for Labels (SKOS-XL).