Keresés

Hogyan kell egy pontos szóra keresni?

 

A bal oldali menüben található „Keresés” mezőre kattintva alapszintű lekérdezés indítható a kívánt lexikai egységre.

 

Egyetlen lexikai egység keresése alkalmával ez a rendszer a bevitt szóra adott pontos találatokat jeleníti meg, kivéve a kis- és nagybetűket, amelyek között a keresés nem tesz különbséget. A keresés nem ad ki olyan lexikai egységeket, amelyeknek csak a szótöve egyezik meg a keresett szó tövével.

 

Ha a keresett szó összetett lexikai egység része, a találati listában az ilyen lexikai egységek is megjelennek, függetlenül attól, hogy hol helyezkedik el bennük a szó.

 

Példa: a közlekedés szóra egyebek között a következő lexikai egységek jelennek meg: közlekedéspolitika, vasúti közlekedés

 

Ehhez hasonlóan a több szó keresése valamennyi olyan lexikai egységet kiadja, amely bármilyen sorrendben tartalmazza a keresett kifejezéseket.

 

Példa: az Európai Unió szavakra nemcsak a pontos Európai Unió találat jelenik meg, hanem az Európai Unió Tanácsa, európai politikai unió

 

Hogyan kell a keresést kiterjeszteni?

 

Az egyszerű keresést jobb és/vagy bal oldali csonkolással vagy betű(k) helyettesítésével lehet kiterjeszteni.

 

A keresett szó csonkolása a százalékjellel („%”) történik. A keresés ilyenkor minden olyan lexikai egységet kiad, amelyben a % jel helyett nulla, egy vagy több karakter áll.

 

Példa: %segély% keresése például az alábbi lexikai egységeket eredményezi: elsősegély, segélypolitika, fejlesztési segély vagy élelmiszersegélytől való függés.

 

Az aláhúzásjel („_”) a keresett szó bármely karakterét hivatott helyettesíteni. Segítségével a találati listán azok a lexikai egységek jelennek meg, amelyek a helyettesített karakteren kívül mindenben megegyeznek.

 

Példa: Keresett lexikai egység: i_ény Találati lista: igény és idény

 

Részletes keresés

 

A bal oldali menüben található „Részletes keresés” gomb a különböző keresési módok és beállítások révén összetett keresést tesz lehetővé, valamint a keresési kritériumokat szűrők használatával szűkíti.

 

A részletes keresés során egyszerre lehet a keresési módot, a szűrőket és a további beállításokat változtatni.

 

A különböző keresési módok

 

A részletes keresés négy keresési mód közül enged választani:

 

- a „Pontos szóalak” típusú keresés megegyezik az egyszerű kereséssel: azokat a lexikai egységeket vagy szavakat jeleníti meg, amelyek egy egyszerű vagy összetett kifejezésben bárhol pontosan tartalmazzák a keresett karaktereket. A „_” és „%” karakterekkel lehetőség van csonkolásra vagy betű(k) helyettesítésére.

 

- a „Tartalmazza” típusú kereséssel kifejezésekben vagy mondatokban bárhol megjelenő lexikai egységre, szóra vagy szótőre lehet keresni. Ez a keresési mód a jobb és bal oldali csonkolásnak felel meg. A találati listában valamennyi olyan kifejezés megjelenik, amely a keresett összes szót bármilyen sorrendben tartalmazza.

 

Példa: Keresett szó: kémia Találati lista: ipari kémia, geokémia, fotokémia

 

- a „Kezdődik” típusú kereséssel valamennyi olyan kifejezés megtalálható, amely a keresett szóval, szótővel vagy szókapcsolattal kezdődik.

 

Példa: Keresett szó: béke, Találati lista: béke helyreállítása, békefenntartás, béketárgyalások

 

- ehhez hasonlóan a „Végződik” típusú kereséssel valamennyi olyan kifejezés megtalálható, amely a keresett szóval, szótővel vagy szókapcsolattal végződik.

 

Példa: Keresett szó: politika. Találati lista: tömbpolitika, segélypolitika, közös kül- és biztonságpolitika

 

A keresés szűkítése szűrők használatával

 

A RÉSZLETES KERESÉS alatt elérhető szűrők használatával a keresés adott konkrét elemek vagy lexikai egységek csoportján belül történik.

 

A következő elemekből lehet választani (egyszerre akár többet is):

 

° PT: Preferred term. Ez a szűrő alapértelmezésként be van jelölve.

 

° NPT: Non preferred term. Ez a szűrő alapértelmezésként be van jelölve.

 

° Betűszó/mozaikszó/rövidítés: egy összetett lexikai egység egymást követő vagy legfontosabb elemeinek kezdőbetűiből álló szó (pl. NATO).

 

° Rövid megnevezés: részben rövidített, bevett kifejezés (pl. ENSZ-határozat).

 

° SN (Scope Note, értelmező megjegyzés): a lexikai egység tezauruszon belüli rendeltetésszerű használatának rövid leírása.

 

° Történeti megjegyzés: a lexikai egység tezauruszon belüli történeti fejlődésének rövid összefoglalása.

 

° Definíciós megjegyzés: a lexikai egység és jelentésének rövid leírása.

 

° Ország neve: ennek a szűrőnek a használatakor a rendszer automatikusan bejelöli a PT és az NPT mezőt, míg a többi mező nem jelölhető be.

 

° ISO-3166-2 országkód.

 

Választható parancsok

 

Keresés szótőre

 

A „Keresés szótőre” kipipálásával a rendszer a keresést az ugyanazzal a szótővel rendelkező valamennyi lexikai egység között végzi. Az angol talk szóra például a keresés a talking, talks, talked és talk eredményeket hozza (de nem jelenik meg a talkie).

 

A hatékonyabb keresés érdekében ez a parancs a „Kezdődik” és a „Végződik” típusú kereséseknél nem alkalmazható. A „Keresés szótőre” parancs még csak a holland, angol, francia, német, olasz és spanyol nyelvnél választható. Amennyiben a kívánt nyelven a szótőre keresés nem lehetséges, a parancsot nem lehet kijelölni.

 

A eltérő helyesírású változat típusú keresés svéd, német (ideértve az új német helyesírást is) és dán nyelven végezhető el. Például a német Potential szó a Potenzial szót is kiadja.

 

Kis- és nagybetűk megkülönböztetése

 

Ez a keresés lehetővé teszi mindazon lexikai egységek megjelenítését, amelyek pontosan megegyeznek a keresési mezőbe gépelt szóval (különbséget téve a kis- és nagybetűk, valamint az ékezetek között).

 

A pontos szóalakra való keresés a kör szó esetében például kizárólag a vele megegyező alakú szót tartalmazó lexikai egységeket adja ki: politikai kör, minőség-ellenőrző kör

Ehhez hasonlóan a szlovén nyelvben a Butan szó esetében a pontos szóalakra való keresés kizárólag a Butan (azaz Bhután, ázsiai ország) szót adja ki, és nem jeleníti meg a bután (azaz butángáz) szót.

 

Keresés az EuroVoc-kiadás számára

 

Keresés a konkrét EuroVoc-kiadás fogalmai között, a kívánt kiadás számának kiválasztásával (a 3.1. kiadásig). Az alapértelmezett beállítás szerint a rendszer „valamennyi kiadást” figyelembe veszi.

 

A „Kiadás” típusú keresés révén a rendszer egy adott kiadásban szereplő kifejezések lexikai egységeire/szavaira keres rá, illetve egy adott kiadás valamennyi előnyben részesített és előnyben nem részesített lexikai egységét adja ki.