Ez az oldal része a következőnek -

az Európai Unió többnyelvű tezaurusza

EuroVoc, az Európai Unió többnyelvű tezaurusza

Az Eurovoc olyan többnyelvű multidiszciplináris tezaurusz, amely az Európai Unió tevékenységi területeire vonatkozó lexikai egységeket fedi le, azon belül is megkülönböztetett figyelmet szentel a Parlament tevékenységeinek. Az EuroVoc az Európai Unió 23 hivatalos nyelvén (angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén), valamint albán nyelven, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság nyelvén és szerb nyelven tartalmaz szakkifejezéseket.

Az EuroVocot a Kiadóhivatal tartja fent. A Kiadóhivatal a W3C (Nemzetközi Web Konzorcium) ajánlásainak és a tezauruszszabványokkal kapcsolatos legújabb fejleményeknek megfelelően áttért az ontológián alapuló tezauruszkezelésre és a szemantikusweb-technológiákra.

 Az EuroVoc tezauruszt többek között az Európai Parlament, a Kiadóhivatal, az európai regionális és nemzeti parlamentek, illetve a tagállamok és az Unión kívüli országok nemzeti hatóságai, valamint magánszemélyei használják.


 


Syndicate content