Ez az oldal része a következőnek -

az Európai Unió többnyelvű tezaurusza

Hierarchikus kapcsolat

Hierarchikus kapcsolat

E reláció alapjául a fogalmak közötti alá-, illetve fölérendeltségi hierarchikus szintek szolgálnak. A fölérendelt fogalom alkotja az osztályt, míg az alárendelt fogalmak ennek az osztálynak az elemeit vagy részeit jelölik.

A hierarchikus kapcsolatot a következő szimbólumok jelzik:

* „BT” (broader term, vagy fölérendelt lexikai egység) egy specifikus és egy általánosabb fogalom között helyezkedik el. A szimbólumot  a specifikus lexikai egység és annak fölérendelt lexikai egységei közötti hierarchikus szintek számát jelölő szám kíséri.

Például:

szabvány

BT1 szabványosítás

BT2 műszaki szabályok

Azokat a fogalmakat, amelyeknek nincs fölérendelt lexikai egységük, „top term”-nek, vagyis legmagasabb szintű (vagy csúcs-) kifejezésnek nevezzük.

* „NT” (narrower term, vagy alárendelt lexikai egység) egy általános és egy specifikus fogalom között helyezkedik el. A szimbólumot  a fölérendelt lexikai egység és annak alárendelt lexikai egységei közötti hierarchikus szintek számát jelölő szám kíséri.  

Például:

szabványosítás

NT1 jóváhagyás

NT2 közösségi tanúsítás

NT1 EK megfelelőségi jelölés

NT1 a szabványok harmonizációja

NT1 nemzetközi szabvány

NT2 európai szabvány

NT1 szabvány

NT2 termelési norma

NT2 minőségi előírás

NT2 biztonsági előírás

NT2 műszaki szabvány

A hierarchikus relációval a dokumentációs rendszer használója a hierarchiában böngészve meghatározhatja a keresés specifikusságát.  A felhasználó a tágabb jelentésű (pl.: szabványosítás, műszaki szabályok) vagy pontosabb jelentésű (pl.: biztonsági előírás, minőségi előírás, műszaki szabvány) fogalmak kiválasztásával kibővítheti vagy pontosíthatja a keresőkérdését.

A hierarchikus reláció a fogalom jelentését annak adott kontextusában pontosítja; például a Sajtó fogalom jelentését a Tömegmédia fogalomnak való alárendeltsége határozza meg.

Az EuroVocban a hierarchikus reláció logikai helyzetek alapján épül fel.

a) Generikus (faj–nem) reláció

A generikus reláció határozza meg egy adott osztály (fölérendelt lexikai egység vagy csúcskifejezés) és annak elemei (specifikus lexikai egységek) közötti kapcsolatot.  

Például:
védett terület
NT nemzeti park
NT természetvédelmi terület

b) Partitív (rész–egész) reláció

A partitív reláció arra a néhány helyzetre vonatkozik, amikor a kontextustól függetlenül egy adott rész elnevezésében benne van az egész elnevezése. Az egész elnevezése az általános fogalmat jelöli, míg a rész elnevezése a fogalom specifikus lexikai egysége(i)t. Az EuroVocban a partitív reláció elsősorban a lexikai egységek alábbi osztályaira vonatkozik:

 – Földrajzi helyek

Például:
óceán
NT1 Déli-Jeges-tenger
NT1 Jeges-tenger
NT1 Atlanti-óceán
NT1 Indiai-óceán
NT1 Csendes-óceán

– Tudományágak vagy az ismeretszerzés területei:

Például:
kémia
NT1 analitikai kémia
NT1 biokémia
NT1 elektrokémia
NT1 fotokémia

– Hierarchizált társadalmi struktúrák:

Például:
az Országgyűlés Hivatala
NT1 parlament alelnöke
NT1 parlament elnöke
NT1 quaestor