Ši tinklavietė yra dalis

Daugiakalbis Europos Sąjungos tezauras

Apie „EuroVoc“

Apie „EuroVoc“

EuroVoc yra daugiakalbis žodynas, iš pradžių jis buvo skirtas apdoroti Europos Sąjungos institucijų dokumentų informaciją.

EuroVoc – daugiadalykis tezauras, aprėpiantis gana daug sričių, reikšmingų ne tik Bendrijos, bet ir nacionaliniu požiūriu. Be to, ypatingas dėmesys skiriamas parlamentų veiklai. EuroVoc yra kontroliuojamas žodynas. Šiuo žodynu gali naudotis ne tik Europos Sąjungos institucijos, bet ir joms nepriklausantys vartotojai, ypač parlamentai.

Tezauro paskirtis – informacijos tvarkymo ir skleidimo tarnyboms pateikti nuoseklią indeksavimo priemonę, kuri padėtų veiksmingai tvarkyti jų dokumentų fondus, o vartotojams leistų atlikti dokumentų paiešką naudojant patikrintą žodyną.

ISSN 1830-6500