Ši tinklavietė yra dalis

Daugiakalbis Europos Sąjungos tezauras

Parsisiųsdinti pertvarkytą abėcėlinį variantą

Parsisiųsdinti pertvarkytą abėcėlinį variantą

Parsisiųsdinti pertvarkytą abėcėlinį variantą PDF formatu (suspausta rinkmena).
Pasirinkite kalbą (-as).