Ši tinklavietė yra dalis

Daugiakalbis Europos Sąjungos tezauras

Apimamos sritys

Apimamos sritys

EuroVoc tezauras apima visas Europos Sąjungos institucijų veiklos sritis:

 • politika
 • tarptautiniai santykiai
 • europos bendrijos
 • teisė
 • ekonomika
 • prekyba
 • finansai
 • socialiniai klausimai
 • švietimas ir komunikacijos
 • mokslas
 • verslas ir konkurencija
 • užimtumas ir darbo sąlygos
 • transportas
 • aplinka
 • žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
 • žemės ūkio ir maisto produktų pramonė
 • gamyba, technologija ir tyrimo darbai
 • energetika
 • pramonė
 • geografija
 • tarptautinės organizacijos

Kai kurios sritys pateiktos išsamiau, nes jos labiau susijusios su Europos Sąjungos interesais. Pavyzdžiui, EuroVoc žodyne galima rasti visų Europos Sąjungos valstybių narių regionų pavadinimus, tačiau jame nėra ES nepriklausančių valstybių regionų pavadinimų.

Deskriptorių grupavimas pagal sritis iš dalies yra atsitiktinis. Viena iš EuroVoc žodynui būdingų ypatybių – polihierarchijos ribojimas. Deskriptoriai, kurie galėtų būti priskirti kelioms sritims, paprastai įtraukiami tik į tą sritį, kurioje vartotojams jie yra įprasti. Šitaip siekiama palengvinti tezauro tvarkymą ir riboti jo apimtį.