Šī vietne ir daļa no

Eiropas Savienības daudzvalodu vārdnīca

Par “EuroVoc”

Par “EuroVoc”

“EuroVoc” ir daudzvalodu tēzaurs, kas iesākumā bija speciāli izveidots Eiropas Savienības iestāžu dokumentālās informācijas apstrādei.

Tas ir daudzdisciplīnu tēzaurs, kas iekļauj samērā plašas nozares, lai aptvertu ne vien ar Kopienu saistītos jautājumus, bet arī valstu viedokļus, nedaudz uzsverot parlamentāro darbību. “EuroVoc” ir kontrolēts vārdu krājums, ko var izmantot ārpus ES iestādēm, īpaši parlamentos.

Tēzaura mērķis ir sniegt pārvaldības un informācijas izplatīšanas dienestiem konsekventu indeksēšanas instrumentu, lai efektīvi varētu pārvaldīt dokumentu resursus un ļautu lietotājiem veikt dokumentu meklēšanu, izmantojot kontrolētus vārdus.

ISSN 1830-6500