Šī vietne ir daļa no

Eiropas Savienības daudzvalodu vārdnīca

“EuroVoc”, Eiropas Savienības daudzvalodu vārdnīca

“EuroVoc ir daudzvalodu un daudznozaru tēzaurs, kas aptver Eiropas Savienības darbības jomu terminoloģiju, kurā uzsvars likts uz Parlamenta darbu. Tajā ir termini 23 ES valodās (angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā), kā arī albāņu, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas un serbu valodā.

EuroVoc pārvalda Publikāciju birojs, kurš pāriet uz tēzaura pārvaldību, kas balstīta uz ontoloģiju, un uz semantiskām tīmekļa tehnoloģijām, kuras atbilst W3C ieteikumiem, kā arī jaunākajām tendencēm tēzauru standartos.

Tēzauru EuroVoc izmanto, piemēram, Eiropas Parlaments, Publikāciju birojs, Eiropas valstu un reģionu parlamenti, kā arī valstu pārvaldes iestādes un Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu privātpersonas.


 


Syndicate content