Šī vietne ir daļa no

Eiropas Savienības daudzvalodu vārdnīca

Juridisks paziņojums

“EuroVoc” lietošanas noteikumi

© Eiropas Savienība, 2018. gads

“EuroVoc” tēzaura atkalizmantošana komerciālā un nekomerciālā nolūkā ir atļauta tikai tad, ja tiek norādīta šāda atsauce:

“© Eiropas Savienība, 208. gads, http://eurovoc.europa.eu/

Jebkādas izmaiņas, kas izdarītas “EuroVoc” tēzaura avotvalodas terminos un struktūrā, vai unikālā resursa identifikatora (URI) izmaiņas var liegt iespēju saņemt “EuroVoc” tēzaura atjauninājumus. Publikāciju birojs neuzņemas atbildību par sekām, kas var rasties neatbilstīgas “EuroVoc” tēzaura izmantošanas gadījumā.

Eiropas Komisijas atkalizmantošanas politiku īsteno ar Komisijas 2011. gada 12. decembra lēmumu.

Ja rodas citi jautājumi par autortiesībām saistībā ar “EuroVoc”, sazinieties ar:

Autortiesību un juridisko jautājumu nodaļu pa e-pastu OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu

 

“EuroVoc” logotipu aizliegts izmantot, ja pirms tam nav saņemta Publikāciju biroja atļauja.

Lai iegūtu informāciju par “EuroVoc” vietnes saturu un darbību, sazinieties ar:

palīdzības dienestu pa e-pastu eurovoc@publications.europa.eu

Ja vēlaties saņemt e-pasta ziņu par jaunas “EuroVoc” versijas publicēšanu, nosūtiet e-pastu uz adresi eurovoc@publications.europa.eu, temata sadaļā iekļaujot šādu tekstu:

Subscribe EuroVoc release

Jūsu e-pasta adrese tiks pievienota adresātu sarakstam.

Lai atteiktos no “EuroVoc” adresātu sarakstam paredzēto e-pastu saņemšanas, nosūtiet e-pastu uz adresi eurovoc@publications.europa.eu, temata sadaļā iekļaujot šādu tekstu:

Unsubscribe EuroVoc release

Jūsu e-pasta adrese tiks izņemta no adresātu saraksta.