This site is part of

Multilingual Thesaurus of the European Union

EuroVoc, the EU's multilingual thesaurus

Евровок е повеќејазичен, повеќедисциплинарен поимник кој ги опфаќа активностите на ЕУ. Тој содржи поими на 23 јазици на ЕУ (англиски, бугарски, германски, грчки, дански, естонски, италијански, летонски, литвански, малтешки, полски, португалски, романски, словачки, словенечки, унгарски, фински, француски, холандски, хрватски, чешки, шведски и шпански), како и на три јазика на земји кои се кандидати за членство во ЕУ: македонски (mk), aлбански (sq) и српски (sr). 

EuroVoc is managed by the Publications Office, which moved forward to ontology-based thesaurus management and semantic web technologies conformant to W3C recommendations as well as latest trends in thesaurus standards. 

EuroVoc users include the European Parliament, the Publications Office, national and regional parliaments in Europe, plus national governments and private users around the world.

 

EuroVoc 4.5

Syndicate content