Оваа страница е дел од

Multilingual Thesaurus of the European Union

Eуровок, повеќејазичен поимник на ЕУ

Евровок е повеќејазичен, повеќедисциплинарен поимник кој ги опфаќа активностите на ЕУ. Тој содржи поими на 23 јазици на ЕУ (англиски, бугарски, германски, грчки, дански, естонски, италијански, летонски, литвански, малтешки, полски, португалски, романски, словачки, словенечки, унгарски, фински, француски, холандски, хрватски, чешки, шведски и шпански), како и на три јазика на земји кои се кандидати за членство во ЕУ: македонски (mk), aлбански (sq) и српски (sr). 

Евровок е менаџиран од страна на Канцеларијата за публикации, која премина кон онтолошки заснован систем за раководење на поимникот и кон семантички интернетски технологии во согласност со препораките на W3C како и најновите трендови во речничките стандарди.

 Корисници на Евровок се и корисници од Европскиот парламент, Канцеларијата за публикации, национални и регионални парламенти во Европа, како и национални влади и други приватни корисници ширум низ светот.

 

 

moving

 

                     

 

Syndicate content