Оваа страница е дел од

Multilingual Thesaurus of the European Union

Нови одобрени концепти

Изложи ја листата на претстојни поими за да бидат во наредното издание.