Оваа страница е дел од

Multilingual Thesaurus of the European Union

Alphabetical List PT/NPT

Преземи ја верзијата по азбучен ред

Преземи листа по азбучен ред од избран микротесаурус во XLS формат (зип документ)