Оваа страница е дел од

Multilingual Thesaurus of the European Union

Proposal

Придонеси

Предложи промени во нашиот поимник и помогни ни да ја подобриме базата на податоци.
Add sources and documentary references