Оваа страница е дел од

Multilingual Thesaurus of the European Union

Јазични верзии

Јазични верзии

Од изданието 4.3, поимникот Евровок беше издаден и достапен на интернет на 23 официјални ЕУ-јазици (бугарски, хрватски, чешки, дански, холандски, англиски, естонски, фински, француски, германски, грчки, унгарски, италијански, летонски, литвански, малтешки, полски, романски, словачки, словенечки, шпански и шведски), и на други јазици (српски).

Сите јазични верзии го имаат истиот статус: секој претпочитан поим во еден јазик по потреба се совпаѓа со претпочитан поим во секој од другите јазици. Концепот на поимникот ги вклучува сите јазици еквивалентни на претпочитаниот поим.

Но, еквивалентноста помеѓу непретпочитани поими во различни јазици не постои. Секој јазик е карактеризиран по своето богатство и своите семантични и културни разлики, и концепт од еден јазик не е претставен во друг јазик.