Dan is-sit jagħmel parti minn

Teżawru multilingwi tal-Unjoni Ewropea

Avviż legali

EuroVoc – Kundizzjonijiet

© L-Unjoni Ewropea, 2018

L-użu mill-ġdid tat-Teżawru EuroVoc għal użu kummerċjali jew użu mhux kummerċjali huwa awtorizzat kemm-il darba l-użu tiegħu jiġi rikonoxxut kif ġej:

„© L-Unjoni Ewropea, 2018, http://eurovoc.europa.eu/

Kull bidla fil-kundizzjonijiet u fl-istruttura tal-edizzjonijiet fil-lingwa oriġinali tat-Teżawru EuroVoc, jew il-modifikazzjonijiet lill-Identifikatur tar-Riżorsa Uniku (Unique Resource Identifier, URI) tal-kunċetti jistgħu ma jippermettux li jsiru aġġornamenti tat-Teżawru EuroVoc fil-futur. L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet ma jaċċetta ebda responsabbiltà għall-konsegwenzi li jirriżultaw minn użu ħażin tat-Teżawru EuroVoc.

Il-politika tal-użu mill-ġdid tal-Kummissjoni Ewropea hija implimentata bid- Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Diċembru 2011.

Għall-kwistjonijiet kollha marbuta mad-drittijiet tal-awtur tal-EuroVoc, ikkuntattja lil:

It-taqsima responsabbli għall-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-awtur u kwistjonijiet legali oħrajn, il-Copyright and Legal Issues Section: OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu

 

Il-logo EuroVoc ma jistax jintuża mingħajr il-kunsens minn qabel tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet.

Għal kull informazzjoni oħra rigward il-kontenut u l-funzjonalitajiet tal-websajt EuroVoc, ikkuntattja lil:

Helpdesk għall-pubbliku: eurovoc@publications.europa.eu

Jekk tixtieq tirċievi email kull meta tinħareġ verżjoni ġdida tal-EuroVoc, ibgħat email lil eurovoc@publications.europa.eu bit-test li ġej bħala s-suġġett tal-email:

Subscribe EuroVoc release

L-indirizz tal-email tiegħek jiżdied mal-lista postali tagħna.

Biex twaqqaf l-abbonament fil-lista postali tal-EuroVoc, ibgħat email lil eurovoc@publications.europa.eu bit-test li ġej bħala s-suġġett tal-email:

Unsubscribe EuroVoc release

L-indirizz tal-email tiegħek jitneħħa mill-ewwel mil-lista postali tagħna.