Dan is-sit jagħmel parti minn

Teżawru multilingwi tal-Unjoni Ewropea

Oqsma koperti

Oqsma koperti

It-teżawru EuroVoc ikopri l-oqsma tal-attività kollha tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea:

 • POLITIKI
 • RELAZZJONIJIET INTERNAZZJONALI  
 • KOMUNITAJIET EWROPEJ
 • LIĠI
 • EKONOMIJA  
 • KUMMERĊ
 • FINANZI
 • KWISTJONIJIET SOĊJALI
 • EDUKAZZJONI U KOMUNIKAZZJONIJIET
 • XJENZA
 • KUMMERĊ U KOMPETIZZJONI
 • IMPJIEGI U KUNDIZZJONIJIET TAX-XOGĦOL
 • TRASPORT
 • AMBJENT
 • AGRIKOLTURA, FORESTI U SAJD
 • PRODOTTI TAL-IKEL AGRIKOLI
 • PRODUZZJONI, TEKNOLOĠIJA U RIĊERKA
 • ENERĠIJA
 • INDUSTRIJA
 • ĠEOGRAFIJA
 • ORGANIZZAZZJONIJIET INTERNAZZJONALI  

Ċerti oqsma huma aktar żviluppati minn oħrajn minħabba li jikkonċernaw aktar mill-qrib l-interessi tal-UE. B’hekk, pereżempju, l-ismijiet tar-reġjuni ta’ kull Stat Membru tal-UE jinsabu f’EuroVoc iżda mhux dawk ta’ pajjiżi terzi.

Il-ħolqien ta’ gruppi ta’ kunċetti f'oqsma hu sa ċertu punt arbitrarju. Waħda mill-karatteristiċi distintivi ta’ EuroVoc hu l-limitazzjoni tal-poliġerarkija. B’hekk il-kunċetti li jistgħu jiddaħħlu f‘żewġ oqsma jew aktar ta’ suġġetti, b'mod ġenerali, jitqiegħdu biss fil-qasam li jidher l-aktar naturali għall-utenti, biex tkun iffaċilitata l-ġestjoni tat-teżawru u limitat il-volum tiegħu.