Deze site maakt deel uit van

Meertalige thesaurus van de Europese Unie

Over EuroVoc

Over EuroVoc

EuroVoc is een meertalige thesaurus die oorspronkelijk speciaal is opgesteld voor de verwerking van de informatie uit documenten van de EU-instellingen.

De EuroVoc-thesaurus is multidisciplinair en breed genoeg opgezet om zowel communautaire als nationale invalshoeken te omvatten, waarbij de nadruk op de parlementaire werkzaamheden ligt. Het woordgebruik van EuroVoc ligt vast, en kan ook buiten de Europese instellingen worden gebruikt, met name door de nationale parlementen.

Het doel van de thesaurus is, de diensten voor beheer en verspreiding van informatie een logisch indexeringshulpmiddel te verschaffen, waardoor deze op efficiënte wijze hun documentatiebestanden kunnen beheren, en de gebruikers in staat te stellen, door middel van gericht woordgebruik documentatie op te zoeken.

ISSN 1830-6500