Deze site maakt deel uit van

Meertalige thesaurus van de Europese Unie

Juridische kennisgeving

EuroVoc – Gebruiksvoorwaarden

© Europese Unie, 2018

Hergebruik van de EuroVoc-thesaurus voor commerciële of niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits het auteursrecht als volgt wordt vermeld:

„© Europese Unie, 2018, http://eurovoc.europa.eu/

Wijzigingen in de termen en de structuur van de oorspronkelijke taalversies van de EuroVoc-thesaurus of wijzigingen in de unieke identifier van de bron (Unique Resource Indentifier — URI) van de begrippen kunnen toekomstige bijwerkingen van de EuroVoc-thesaurus belemmeren. Het Publicatiebureau aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik van de EuroVoc-thesaurus.

Het beleid inzake hergebruik van documenten van de Europese Commissie wordt ten uitvoer gelegd door het besluit van de Commissie van 12 december 2011.

Voor alle andere vragen in verband met de auteursrechten van EuroVoc kunt u contact opnemen met:

de sectie Auteursrechten en juridische zaken: OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu

 

Het EuroVoc-logo mag niet zonder voorafgaande toestemming van het Publicatiebureau worden gebruikt.

Voor alle andere informatie over de inhoud en de functies van de EuroVoc-website kunt u contact opnemen met:

helpdesk voor de gebruiker: eurovoc@publications.europa.eu

Als u per e-mail geïnformeerd wilt worden wanneer een nieuwe versie van EuroVoc in gebruik wordt genomen, stuur dan een mailtje naar eurovoc@publications.europa.eu met de volgende tekst in de onderwerpsregel:

Subscribe EuroVoc release

Uw e-mailadres wordt dan aan onze mailinglijst toegevoegd.

Als u wilt dat uw e-mailadres van de EuroVoc-mailinglijst wordt verwijderd, stuur dan een mailtje naar eurovoc@publications.europa.eu met deze tekst in de onderwerpsregel:

Unsubscribe EuroVoc release

Uw e-mailadres wordt dan onmiddellijk van onze mailinglijst geschrapt.